UIT HANDEN GEGEVEN

Het voelt wel vreemd, dat er nu niets meer aan te kunnen veranderen, maar je kan er toch niet eeuwig aan blijven sleutelen. Het moet ook een keer klaar zijn.

Nu is het zover, 90.456 woorden, 60 pentekeningen 7 handgemaakte kaarten, cover en portretfoto’s, bijeen gebracht op een CD, zijn vanmorgen op de post gegaan.

Het woord is nu aan de uitgever die van deze berg materiaal moet zien een boek te maken dat er zijn mag.

Vol spanning wachten we af hoe het er uit gaat zien.

Om vast een beetje in de stemming te komen: